Justícia alimentària i desigualtats socioeconòmiques


La justícia alimentaria és un problema important; moltes persones no tenen accés a aliments saludables i nutritius. Per desgràcia aquest problema afecta molt desproporcionadament a persones amb baixos ingressos i a persones migrants.