Els 22 productes catalans reconeguts amb distintius d’origen

QUÈ SÓN ELS DISTINTIUS D’ORIGEN?

Tal com explica en Carmel Mòdol, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Catalunya ha estat pionera a escala europea en els distintius per a protegir la qualitat diferenciada. La competència per a atorgar-los és de la Generalitat de Catalunya i els defineix de la següent manera:


La Indicació Geogràfica Protegida (IGP)

La Indicació Geogràfica Protegida és el nom que identifica un producte originari d’una zona concreta i que té una qualitat determinada que permeti ser atribuïda al seu origen geogràfic. A més, com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració ha de tenir lloc a la zona geogràfica en qüestió.

Hi ha 10 productes amb distintiu d’Indicació Geogràfica Protegida: el Calçot de Valls, les Clementines de les Terres de l’Ebre, el Gall del Penedès, la Llonganissa de Vic, el Pa de pagès Català, les Patates de Prades, el Pollastre i capó del Prat, la Poma de Girona, el Torró d’Agramunt i la Vedella dels Pirineus Catalans.


La Denominació d’Origen Protegida (DOP)

La Denominació d’Origen Protegida (DOP) és el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans que el defineixen. A més, totes les fases de producció, transformació i elaboració han de desenvolupar-se en la zona geogràfica definida.

Pel que fa a la Denominació d’Origen Protegida, a Catalunya hi ha 12 productes que tenen aquest segell: l’Arròs del Delta de l’Ebre, l’Avellana de Reus, els Fesols de Santa Pau, el Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, l’Oli de Les Garrigues, la Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la Mongeta del Ganxet, l’Oli de l’Empordà, l’Oli del Baix Ebre-Montsià, l’Oli de Terra Alta, la Pera de Lleida i l’Oli de Siurana.

CONTEXT CATALÀ

Font: elaboració pròpia a partir de la infografia “DOP i IGP de productes agroalimentaris”

Els dos tipus de distintiu gaudeixen del mateix grau de protecció, tot i que hi hagi petites diferències en les definicions. A més, les distincions dels 22 productes (comptant les DOP i les IGP) estan reconegudes per la Unió Europea.

Pel que fa al tipus de productes que compten amb la distinció, la majoria són d’origen vegetal: hortalisses, llegums, cereals o fruita, amb un 41% de les distincions. El segon lloc és per l’oli d’oliva (23%), seguit de la carn fresca i els productes carnis (18%) i dels productes lactis i els de pastisseria, cadascun amb un 9% del total.

Finalment, cal destacar que les DOP i les IGP estan repartides al llarg de tot el territori català: n’hi ha 6 per la província de Barcelona; 6 més a Tarragona; 7 per la província de Lleida; 7 a Girona; i 6 per les Terres de l’Ebre.


QUINA ÉS LA IMPORTÀNCIA DELS DISTINTIUS D’ORIGEN?

Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, expliquen que Catalunya presenta una gran riquesa de productes agrícoles i alimentaris gràcies a la diversitat climàtica, dels sòls i altres factors. Aquesta “diversitat i qualitat diferencial constitueix un patrimoni que cal preservar i del qual cal ampliar el coneixement i el reconeixement”, reivindiquen en el Dossier tècnic “Les DOP i IGP agroalimentàries de Catalunya”.

El mateix document destaca que el patrimoni agroalimentari català ha estat prioritari des dels orígens de la Generalitat de Catalunya. D’una banda, per la vinculació d’aquest amb les estratègies de desenvolupament rural; de l’altra, perquè és un signe diferenciador de la identitat cultural catalana.

A més, un cop cobertes les necessitats nutricionals i la seguretat alimentària, creix l’interès de les persones consumidores cap a la seva alimentació, tal com expliquen des de la Generalitat.

També argumenten que les persones demanen cada vegada més informació sobre l’origen, els ingredients, els sistemes de producció i l’impacte ambiental dels aliments. Bona part d’aquesta informació es troba en l’etiquetatge, però des d’Agricultura assenyalen que és essencial que hi hagi una distinció específica per als productes que posseeixen una qualitat diferenciada amb relació a l’origen i a les especificitats de la seva producció.

No només les institucions parlen de la importància dels productes alimentaris autòctons. També hi ha experts que se’n fan ressó, com ara Sánchez Jaraba, que a “Les indicacions geogràfiques agroalimentàries com a motor de desenvolupament de les economies territorials” explica que la comercialització creixent de productes agroalimentaris elaborats en determinades zones ha facilitat que l’economia de nombrosos territoris es basés fonamentalment en la producció i comercialització d’aquest tipus de productes. Això ha permès la subsistència i, fins i tot, la prosperitat de moltes zones que, en altres circumstàncies, s’haguessin vist condemnades al despoblament i a la desaparició.

Hi ha algun producte amb distintiu d’origen, a la població on vius? Ho sabies, abans de llegir l’article? Si t’ha semblat interessant, comparteix-lo a xarxes socials o amb les persones que creguis que els pot ser d’utilitat!

Per acabar… Sabies que hi ha un mapa de tot Catalunya a l’exposició Menja, Actua, Impacta amb els productes amb la distinció DOP, IGP i altres? Vine i coneix els aliments més singulars del territori!

Aquest article ha estat publicat originàriament al portal web https://eat-life.fundesplai.org en el marc del projecte europeu EAT:LIFE.

Més informació sobre Aliments de proximitat i temporada

Entrevista

28/03/2023

Espigoladors: lluitant contra el malbaratament d’aliments

Coneix la Fundació Espigoladors, una de les múltiples iniciatives que han sorgit darrerament per lluitar contra la pèrdua i el malbaratament dels aliments.

Recurs

21/03/2023

9 tipus d’algues comestibles

Cada cop més persones estan incorporant les macroalgues i microalgues en la seva dieta. En alguna ocasió n’has menjat? Saps que són una gran font de nutrients?

En profunditat

14/03/2023

5 fonts de proteïna alternatives a la carn

Descobreix noves fonts de proteïna alternatives a la carn tradicional, que generen un menor impacte en el medi ambient.