El diccionari de l’alimentació sostenible i saludable

Hem preparat un diccionari amb desenes de conceptes rellevants sobre alimentació sostenible i saludable. En tots ells pots ampliar la informació amb algun dels articles del nostre blog ‘Explora continguts’ o bé amb alguna altra pàgina o font d’informació. Comencem!!

A

Additius

Tal com explica l’u003ca href=u0022https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat_alimentaria_per_temes/additius_alimentaris/informacio_sobre_additius/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003eAgència Catalana de Seguretat Alimentàriau003c/strongu003eu003c/au003e, un additiu alimentari és qualsevol substància que normalment no es consumeix com a aliment en si, ni s’utilitza com a ingredient característic en l’alimentació, i que u003cstrongu003eté un propòsit tecnològicu003c/strongu003e en la fabricació, preparació, tractament, transport o emmagatzematge de l’aliment.rnrnu003ca href=u0022https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/seguretat_alimentaria_per_temes/additius_alimentaris/informacio_sobre_additius/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Agroecologia

L’agroecologia és una modalitat d’agricultura basada en pràctiques ecològiques que treballa amb coneixements tradicionals i científics. També es caracteritza per u003cstrongu003eincorporar una visió sociopolítica de transformació integral dels sistemes alimentarisu003c/strongu003e. Per això es defineix com una una disciplina científica, un conjunt de pràctiques agrícoles i un moviment social.rnrnu003ca href=u0022https://www.alimentaciosostenible.barcelona/sites/default/files/2021-02/Alimentaci%C3%B3%20Sostenible_Manual%20per%20a%20ciutats_definitiu.pdfu0022u003eu003cstrongu003e+ INFO (pàg 17)u003c/strongu003eu003c/au003e

Aliments frescos

Tenen el caràcter de productes d’alimentació frescos aquells que per les seves característiques naturals u003cstrongu003econserven les qualitats aptes per a la comercialització i el consum durant un termini inferior a 30 diesu003c/strongu003e, o bé que requereixen condicions de temperatura regulada de comercialització i transport.rnrnu003ca href=u0022https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-6795u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Aliments malsans

Tal com podràs llegir a l’apartat “Salut i Ultraprocessats” de l’u003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.orgu0022u003eu003cstrongu003eexposició,u003c/strongu003eu003c/au003e concretament al glossari, els aliments malsans són aquells que, u003cstrongu003econsumits en excés, poden deteriorar la salut de manera acumulativau003c/strongu003e, no aguda.rnrnu003ca href=u0022https://blogs.publico.es/recetas-caseras-nutricion-saludable/2020/10/09/por-que-el-derecho-no-nos-protege-frente-a-los-alimentos-malsanos/#:~:text=Un%20comestible%20malsano%20es%20aquel,seguridad%20y%20falta%20de%20inocuidadu0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Aliments processats

Són aquells als quals s’ha afegit sucre, greixos, sal, midons o altres, u003cstrongu003eper tal de perllongar-ne la vida útil, canviar la textura, donar-los sabors més intensos o fer-los més atractius.u003c/strongu003ernrnLa majoria tenen 2 o 3 ingredients i se’ls apliquen processos de conservació o cocció. Per exemple: verdures, llegums i fruita en conserva, fruita seca salada, carns curades i fumades, peix en conserva, formatges, pa, etc.rnrnu003ca href=u0022https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/Menys/Aliments-ultraprocessats/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Aliments ultraprocessats

Tal com explica el u003ca href=u0022https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/Menys/Aliments-ultraprocessats/u0022u003eu003cstrongu003eCanal Salut de la Generalitat de Catalunyau003c/strongu003eu003c/au003e, els aliments ultraprocessats solen tenir llistes molt llargues d’ingredients, u003cstrongu003eamb molt poca o gens matèria primera bàsicau003c/strongu003e i amb els components que s’utilitzen en els aliments processats: sucre, olis i greixos, sal, antioxidants, estabilitzants i conservants.rnrnA més, u003cstrongu003econtenen substàncies i additiusu003c/strongu003e que, encara que són segurs, u003cstrongu003eserveixen únicament per potenciar o modificar els gustos i els aspectes sensorials del producte.u003c/strongu003e Els processos implicats en la fabricació d’aquests productes són industrials i u003cstrongu003eestan dissenyats per ser productes a punt per consumir, precuinats o que només s’hagin d’escalfar.u003c/strongu003ernrnSolen tenir gustos molt intensos, envasos i embalatges molt atractius, fortes i agressives campanyes de màrqueting, un elevat rendiment econòmic per qui els fabrica i sovint  pertanyen a grans empreses i corporacions.rnrnSabies que, segons el u003ca href=u0022https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/Menys/Aliments-ultraprocessats/u0022u003eu003cstrongu003eCanal Salut de la Generalitat de Catalunyau003c/strongu003eu003c/au003e u003cstrongu003e un terç de les caloriesu003c/strongu003e que es prenen diàriament al nostre entorn provenen d’aliments ultraprocessats?rnrnDes de l’Agència de Salut pública recomanen que consumim el mínim d’ultraprocessats possible.rnrnu003ca href=u0022https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/Menys/Aliments-ultraprocessats/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Antropocè

L’espècie humana té un rol predominant a la Terra, fet que ha dut a algunes persones del món de la ciència a definir el temps en què vivim com l’era de l’“Antropocè”. Defineixen aquest període com una era en què u003cstrongu003eles conseqüències de l’activitat humana són el principal motor de canvi del planeta.u003c/strongu003ernrnEls 7.700 milions de persones que habitem el món som els inductors de grans canvis que no només afecten la nostra espècie, sinó que també u003cstrongu003e afecten les condicions de vida de tota la biodiversitat u003c/strongu003e del planeta.rnrnu003ca href=u0022https://es.unesco.org/courier/2018-2/antropoceno-problematica-vital-debate-cientifico#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20Antropoceno%20se%20ha,consumo%20excesivo%20de%20recursos%20naturales.u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e + INFO u003c/strongu003eu003c/au003e

Aqüicultura

L’aqüicultura u003cstrongu003eés el cultiu d’organismes aquàticsu003c/strongu003e -és a dir, de peixos, mol·luscs, crustacis i plantes aquàtiques- u003cstrongu003eamb alguna forma d’intervenció en el procés de cria per a augmentar-ne la producció.u003c/strongu003e Per exemple, l’emmagatzematge periòdic, l’alimentació, la protecció dels depredadors, etc.rnrnL’aqüicultura subministra, avui en dia, més de la meitat del peix que es consumeix arreu del món.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/lentrevista-ignasi-gairin-institut-de-recerca-i-tecnologia-alimentaria-irta/u0022u003eu003cstrongu003e + INFO u003c/strongu003eu003c/au003e

Aqüífer

És una formació geològica permeable en quèu003cstrongu003e s’emmagatzema i circula l’aigua subterràniau003c/strongu003e. Permet garantir-ne la disponibilitat en aquells indrets on no hi ha rius o no es disposa de connexió a les grans xarxes d’abastiment supramunicipals. Són les reserves d’aigua subterrània que es poden trobar a diverses fondàries i abasteixen els pous de tot el planeta.rnrnu003ca href=u0022https://aigua.blog.gencat.cat/2016/12/01/els-aquifers-reserves-estrategiques/u0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne mésu003c/strongu003eu003c/au003e

B

Benestar animal

La u003ca href=u0022http://www.welfarequality.net/es-es/certificacion-welfair/u0022u003eu003cstrongu003eCertificació Welfairu003c/strongu003eu003c/au003e és un certificat independent gestionat per l’u003ca href=u0022https://www.irta.cat/ca/u0022u003eu003cstrongu003eIRTAu003c/strongu003eu003c/au003e. Es basa en una avaluació i control que permet, tant a productors com a responsables d’escorxadors, conèixer l’estat de benestar en les seves instal·lacions i realitzar una millora continuada.rnrnD’aquesta manera, es garanteixen bones pràctiques en benestar animal, respectuoses i sostenibles que afecten en la millora dels resultats.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/7-raons-reduir-consum-carn/u0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne mésu003c/strongu003eu003c/au003e

Biodegradable

Es considera que un material és biodegradable quan pot descompondre’s en els elements químics que el formen, a causa de l’acció d’agents biològics i condicions ambientals diferents. És a dir, la biodegradabilitat u003cstrongu003eés la capacitat de descomposició d’alguna cosa.u003c/strongu003ernrnu003ca href=u0022https://www.interempresas.net/Envase/Articulos/263319-Que-es-biodegradable.htmlu0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Biodiversitat

La biodiversitat és, segons el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, la variabilitat d’organismes vius de tots els ecosistemes terrestres, marins i aquàtics, així com els complexos ecològics de què formen part. Inclou la u003cstrongu003ediversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dins dels ecosistemes.u003c/strongu003ernrnLa biodiversitat és important per raons de caràcter ambiental, econòmic, cultural, emocional i ètic. u003cstrongu003eOfereix un conjunt de serveis i funcions útils, que inclouen la provisió d’aliments, combustibles, sòls fèrtils, aire net, aigua pura i matèries primeres.u003c/strongu003e Contribueix també al benestar humà físic i emocional, i forma part del patrimoni natural i cultural dels territoris.rnrnu003ca href=u0022http://cads.gencat.cat/ca/que-fem/biodiversitat/u0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne mésu003c/strongu003eu003c/au003e

C

Carcinogen

És un agent químic o físic específic que té la capacitat de causar càncer en individus que s’hi exposen. També es coneix com substància cancerígena.rnrnHi pot haver substàncies potencialment carcinògenes en els productes químics que ens envolten, en el tabac, en els pesticides, etc. Però també cal tenir en compte que hi pot haver molts carcinògens en els aliments que consumim.rnrnPer exemple, l’any 2015 u003cstrongu003el’OMS va decretar la carn processada com a carcinògena.u003c/strongu003e Els experts van arribar a la conclusió que cada porció de 50 grams de carn processada consumida diàriament augmenta el risc de càncer colorrectal en un 18%.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/7-raons-reduir-consum-carn/u0022u003eu003cstrongu003eMés informacióu003c/strongu003eu003c/au003e

Comerç de proximitat

El comerç de proximitat engloba tots els productes de temporada cultivats o produïts molt a prop d’on finalment són venuts. Es defineixen, segons la Generalitat de Catalunya, per ser productes agroalimentaris de venta directa des de les persones productores o amb un sol intermediari.rnrnu003cimg class=u0022alignnone wp-image-8221u0022 src=u0022https://menjaactuaimpacta.org/wp-content/uploads/2022/05/directa_color-464×500.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022282u0022 height=u0022304u0022 /u003e       u003cimg class=u0022alignnone wp-image-8218u0022 src=u0022https://menjaactuaimpacta.org/wp-content/uploads/2022/05/circuitcurt_color-464×500.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022286u0022 height=u0022308u0022 /u003ernrnu003ca href=u0022http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/venda-proximitat/dar_concepte/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Comerç just

El comerç just és una forma alternativa de comerç que mira d’u003cstrongu003eaconseguir relacions comercials més equitatives entre els països considerats rics i els que es consideren en vies de desenvolupament econòmic.u003c/strongu003e Es basa en valors ètics i ambientals, en oposició als criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional.rnrnu003ca href=u0022https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/economia/consum/comerc_just/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

D

Data de caducitat

u003cstrongu003eÉs el dia o mes fins al qual es pot consumir l’aliment de forma segura.u003c/strongu003e Així doncs, no s’ha de consumir cap aliment després de la data de caducitat, per molt que l’embalatge estigui intacte. rnrnEn cas de congelar l’aliment poc després d’haver-lo comprat, és possible que sigui segur consumir-lo més enllà de la data de caducitat, sempre que es faci com cal. Cal seguir al peu de la lletra les instruccions que figuren a l’envàs.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/desmentim-mites-sobre-la-caducitat-dels-aliments/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003eMés informacióu003c/strongu003eu003c/au003ernrn

Data de consum preferent

És la data fins la qual el productor recomana consumir l’aliment conservant la qualitat i propietats organolèptiques previstes en el moment de l’embalatge. Ara bé,u003cstrongu003e després d’aquesta data, és possible que l’aliment encara sigui segur per la ingestau003c/strongu003e, tot i que cal tenir en compte diversos factors, com haver-lo mantingut tal com indica a les instruccions de conservació.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/desmentim-mites-sobre-la-caducitat-dels-aliments/u0022u003eu003cstrongu003eMés informacióu003c/strongu003eu003c/au003e

DDT (Dicloro Difenil Tricloroetà)

El DDT, conegut com Dicloro–Difenil–Tricloroetà, u003cstrongu003e és una substància insecticida prohibida en pràcticament tot el món a causa de la seva gran persistència i bioacumulació en el medi ambientu003c/strongu003e. És extremadament tòxica i perillosa per a la majoria d’animals, també els humans.rnrnL’ús principal del DDT va ser durant molt de temps el de combatre insectes portadors de malalties com la malària, el paludisme, la febre groga, l’encefalitis i altres.rnrnu003ca href=u0022https://prtr-es.es/DDT,15620,11,2007.htmlu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Desenvolupament sostenible

Es coneix com a desenvolupament sostenible aquell que satisfà les necessitats actuals de les persones sense comprometre la capacitat de les futures generacions. Engloba tres elements fonamentals que s’han de complementar en harmonia: la sostenibilitat ambiental, l’econòmica i la social.rnrnu003ca href=u0022https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/?_adin=02021864894u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eAprèn-ne mésu003c/au003e rnrn

Desforestació

La desforestació és el procés de desaparició dels boscos i masses forestals, causada, sobretot, per l’activitat humana. Segons u003ca href=u0022https://www.wwf.es/?55920/Informe-Frentes-de-Deforestacionu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003eun estudi de WWFu003c/strongu003eu003c/au003e les causes principals són u003cstrongu003el’agricultura comercial i l’excessiu consum de carn a escala mundial.u003c/strongu003e Aquest segon motiu duu a una necessitat contínua de buidar àrees boscoses amb la finalitat de crear espai per als cultius de soja, que serviran de pinso als porcs i vaques de tot el món.rnrnUn altre dels cultius que provoca actualment més desforestació és el de la palma (per l’oli de palma que contenen molts aliments processats i ultraprocessats).rnrnu003ca href=u0022https://www.wwf.es/?55920/Informe-Frentes-de-Deforestacionu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Dieta occidentalitzada

Les cultures alimentàries tradicionals, amb alt contingut d’aliments d’origen vegetal de qualitat, han patit al llarg del segle XX u003cstrongu003euna transició cap a un model d’alimentació globalitzat: la dieta occidentalitzada. u003c/strongu003ernrnEls motius d’aquest canvi dietètic estan associats a transformacions en els hàbits i en l’entorn: promoció i comercialització d’aliments hipercalòrics barats per part de la indústria alimentària, urbanització, manca d’activitat física, etc.rnrnu003ca href=u0022https://projectes.fundesplai.org/mcm/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Dieta planetària

La dieta planetària té com a objectiu principal u003cstrongu003eaconseguir una bona salut a l’hora que es preserva la salut planetària tot fent front al canvi climàtic i la contaminació.u003c/strongu003ernrnRecomana el consum de 2500 kcal/dia i es basa en l’augment de la ingesta de fruites, verdures, fruita seca i llegums, juntament amb petites porcions de carn i lactis.rnrnu003ca href=u0022https://www.semfyc.es/que-es-la-dieta-planetaria/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Dioxines

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les dioxines formen part d’un grup de compostos químics anomenats contaminants ambientals persistents. rnrnu003cstrongu003eMés del 90% de l’exposició humana a les dioxines es produeix a través dels alimentsu003c/strongu003e, en concret, mitjançant els productes carnis i làctics, peixos i mariscos.rnrnLes dioxines tenen una toxicitat elevada i poden provocar problemes de reproducció i desenvolupament, afectar el sistema immunitari, interferir amb hormones i arribar a causar càncer.rnrnu003ca href=u0022https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dioxins-and-their-effects-on-human-healthu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003e u003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003e u003c/au003e

E

Economia circular

Segons el Parlament Europeu, l’economia circular u003cstrongu003eés un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materialsu003c/strongu003e i productes existents totes les vegades que sigui possible per a crear un valor afegit. D’aquesta manera, u003cstrongu003eel cicle de vida dels productes s’allarga.u003c/strongu003ernrnContrasta amb el model econòmic lineal tradicional, basat principalment en el concepte “utilitzar i llençar”, que requereix de grans quantitats de materials i energia i és altament contaminant. rnrnu003ca href=u0022https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circular-definicion-importancia-y-beneficiosu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003e u003cstrongu003eTots els detallsu003c/strongu003e u003c/au003e

Entomofàgia

És el consum d’insectes per part dels éssers humans. Es practica en molts països d’arreu del món, però sobretot a l’Amèrica Llatina, l’Àfrica i l’Àsia. u003cstrongu003e Els insectes són molt rics en proteïna, nutrients i greixos saludables. u003c/strongu003ernrnLa ingesta d’insectes, actualment, complementa la dieta d’aproximadament 2.000 milions de persones i té una gran quantitat d’u003cstrongu003eavantatges ambientals, per a la salut de les persones i també a escala social i econòmica.u003c/strongu003ernrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/es-el-consum-dinsectes-una-alternativa-a-la-carn-vermella/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Entorn obesogènic

L’entorn obesogènic, és a dir, que afavoreix l’obesitat, està determinat per una gran varietat de factors ambientals, biològics, econòmics, psicològics i socials. u003cstrongu003eAquests factors contribueixen al desenvolupament de l’obesitat i podrien ser objectius d’intervenció.u003c/strongu003e Elements com la falta d’activitat física, un estil de vida sedentari i una dieta alta en calories en són alguns dels factors principals. rnrnu003ca href=u0022https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=286801u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

F

Fam

És una sensació física incòmoda o dolorosa, causada per un consum insuficient d’energia alimentària. Es torna crònica quan la persona no consumeix una quantitat suficient de calories (energia alimentària) de forma regular per a portar una vida normal, activa i saludable.rnrnu003ca href=u0022https://www.fao.org/hunger/es/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003ernrn

Flexitarianisme

El flexitarianisme és un tipus d’alimentació que es basa en el consum d’aliments d’origen vegetal però també u003cstrongu003epermet el consum de carn i altres productes d’origen animal, de manera esporàdica i moderada.u003c/strongu003e  Per tant, és més flexible que les dietes veganes o vegetarianes.rnrnu003ca href=u0022https://www.dietox.es/blog/flexitarianismo-o-dieta-flexitariana-en-que-consisteu0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne més!u003c/strongu003eu003c/au003e

G

Globalització

El terme “globalització” s’utilitza per a descriure u003cstrongu003euna varietat de canvis econòmics, culturals, socials i polítics que han donat forma al món en els últims 50 anys. u003c/strongu003ernrnLa creixent homogeneïtzació dels gustos de les persones consumidores, la consolidació i expansió del poder corporatiu, el fort augment de la riquesa i la pobresa i la presència creixent de les idees democràtiques liberals s’atribueixen a la globalització.rnrnu003ca href=u0022https://www.coe.int/es/web/compass/globalisationu0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Gran acceleració

La Gran Acceleració es refereix al període més recent de l‘Antropocè, en què u003cstrongu003ela taxa d’impacte de l’activitat humana sobre la geologia i els ecosistemes terrestres augmenta significativament.u003c/strongu003e Es considera que inclou des de després de la Segona Guerra Mundial fins l’actualitat.

L

Límits planetaris

Fa més d’una dècada, un grup de científics i científiques va proposar els límits per a 9 processos ambientals (u003ca href=u0022https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/u0022u003eu003cstrongu003eThe Planetary Boundaries, 2009: Rockström et al.u003c/strongu003eu003c/au003e) dins dels quals la humanitat podria continuar desenvolupant-se durant les properes generacions.rnrnMalauradament, ja hi ha quatre d’aquests processos que han superat el límit de perillositat: el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, els usos de la terra i els cicles biogeoquímics.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/limits-del-planeta-que-passara-el-2050/u0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne més!u003c/strongu003eu003c/au003e

I

Inseguretat alimentària

Una persona la pateix quan no disposa d’accés regular a suficients aliments innocus i nutritius per a un creixement i desenvolupament normals i per a portar una vida activa i saludable. rnrnAixò es pot deure a la u003cstrongu003efalta de disponibilitat d’aliments i/o a la falta de recursos per a obtenir-los.u003c/strongu003e La inseguretat alimentària pot experimentar-se a diferents nivells de severitat.rnrnu003ca href=u0022https://www.fao.org/hunger/es/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

M

Macrogranja

És una instal·lació de ramaderia industrial en la qual u003cstrongu003ela densitat d’animals és molt gran.u003c/strongu003e Hi poden tenir cabuda des de desenes de milers d’unitats de bestiar porcí o boví fins a xifres que arriben al milió en el cas de les macrogranges dedicades a la cria de pollastres.rnrnLa millora de les tecnologies durant les últimes dècades, unida al ràpid augment de la població a escala mundial ha fet que u003cstrongu003e la producció de carn s’hagi disparat. u003c/strongu003ernrnu003ca href=u0022https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/que-es-macrogranja-y-como-impacta-medioambiente_17760#:~:text=Una%20macrogranja%20es%20una%20instalaci%C3%B3n,a%20la%20cr%C3%ADa%20de%20pollos.u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFO u003c/strongu003eu003c/au003e

Malalties No Transmissibles (MNT)

El sobreprès i l’obesitat estan relacionats, juntament amb la manca d’activitat física (sedentarisme) i altres hàbits no saludables, amb l’aparició de Malalties No Transmissibles (MNT).rnrnLes MNT inclouen problemes de salut crònics com la diabetis, malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer, que u003cstrongu003e són responsables del 71% de la mortalitat prematura al món. u003c/strongu003ernrnu003ca href=u0022https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseasesu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Malbaratament alimentari

És el conjunt d’aliments descartats al llarg de la cadena alimentària que segueixen sent perfectament comestibles i adequats per al consum humà. Aquests aliments, a falta de possibles usos alternatius, acaben eliminats com a residu.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/123-consells-per-a-combatre-el-malbaratament-alimentari/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e 

Malnutrició

Els factors que dificulten seguir una dieta saludable i que contribueixen a la malnutrició són diversos: la falta de disponibilitat i accés als aliments saludables, la pobresa, l’oferta d’aliments malsans i superflus, la conducta alimentària i els efectes del canvi climàtic, entre d’altres.rnrnQuan parlem de malnutrició, parlem de les u003cstrongu003emancances, excessos i desequilibris de la ingesta calòrica i de nutrients d’una persona.u003c/strongu003e Inclou tres grans grups:rnrn1. La u003cstrongu003edesnutricióu003c/strongu003e, que inclou l’emaciació (un pes insuficient respecte l’alçada), el retard del creixement (una alçada insuficient per a l’edat) i la insuficiència ponderal (un pes insuficient per l’edat).rnrn2. La malnutrició relacionada amb els micronutrients, que inclou les u003cstrongu003emancances de micronutrients u003c/strongu003e(la falta de vitamines o minerals importants) o u003cstrongu003el’excés de micronutrients.u003c/strongu003ernrn3.u003cstrongu003e El sobrepès, l’obesitat i les malalties no transmissibles u003c/strongu003erelacionades amb l’alimentació (com les cardiopaties, la diabetis i alguns càncers).rnrnu003ca href=u0022https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/malnutritionu0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne més!u003c/strongu003eu003c/au003e

Mercat de pagès

Els mercats i parades de pagès permeten fer accessible l’alimentació fresca i sana a la ciutadania, que obtingui productes ecològics, de proximitat i de temporada de la mà de productors i productores locals.rnrnu003ca href=u0022https://www.turismebaixllobregat.com/ca/mercats-pagesu0022u003eu0026gt; u003cstrongu003eMercats de pagès del Baix Llobregatu003c/strongu003eu003c/au003e

Mercat verd

Els Mercats Verds tenen com objectiu principal u003cstrongu003epotenciar l’oferta i el consum de productes de proximitat i augmentar la presència de producte ecològic frescu003c/strongu003e per tal de garantir una alimentació més saludable.rnrnu003ca href=u0022https://albergueesplaibarcelona.com/ca/blog-ca/barcelona-en-familia-ca/mercats-proximitat-bcn/u0022u003eu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Microplàstic

Tots els residus de plàstic, independentment de la seva mida, són perjudicials per al medi ambient, però els microplàsticsu003cstrongu003e suposen un repte especial atesa la seva minúscula midau003c/strongu003e (alguns són 150 vegades més petits que un pèl humà) u003cstrongu003ei la seva capacitat per entrar a la cadena alimentària.u003c/strongu003e N’hi ha a la pluja, als nuclis de gel àrtic, als peixos que mengem i també a les fruites i verdures.rnrnu003ca href=u0022https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181116STO19217/microplasticos-causas-efectos-y-solucionesu0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Migració química

La migració de substàncies químiques als aliments és un procés de difusió i contaminació de partícules derivades dels materials d’empaquetatge i dels seus processos de fabricació. D’això se’n diu difusivitat química, la qual produeix contaminació en els aliments.

N

Neonicotinoides

Són un tipus de plaguicides que són molt tòxics per als insectes. Són sistèmics i acaben en el pol·len i el nèctar de les flors dels cultius tractats, enverinant així als pol·linitzadors.rnrnA més, són persistents i es filtren a rierols, estanys i rius, on destrueixen la vida aquàtica.rnrnu003ca href=u0022https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2011-000941_ES.html?redirectu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

P

Parc agrari

El u003ca href=u0022https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/consell-proteccio-natura/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003eConsell de Protecció de la Natura (CPN)u003c/strongu003eu003c/au003e va ser la primera institució a definir què era un Parc Agrari. La va descriure com u003cstrongu003e“un espai obert i delimitat, el propòsit del qual és facilitar i garantir la continuïtat de l’ús agrari, preservant-lo de la seva incorporació al procés urbà,u003c/strongu003e impulsant programes específics que permeten desenvolupar el seu potencial econòmic mediambiental i socio-cultural, i protegir el patrimoni natural del seu entorn.”rnrnu003ca href=u0022https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/parque-agrario.aspxu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Pèrdues alimentàries

Es consideren pèrdues u003cstrongu003eaquelles parts comestibles dels aliments que queden a l’explotació mateixau003c/strongu003e, ja siguin reincorporades al sòl o utilitzades per a fer compostatge in situ.rnrnu003ca href=u0022https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-loss/introduction/es/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Permacultura

La permacultura (o Agricultura Permanent) és el disseny conscient i el manteniment d’ecosistemes agrícoles productius, els quals tenen la diversitat, estabilitat i resistència dels ecosistemes naturals.rnrnÉs u003cstrongu003ela integració harmònica del paisatge i la gent produint menjar, energia, aixoplucu003c/strongu003e i altres necessitats no materials d’una manera sostenible.rnrnu003ca href=u0022https://permamed.org/conocenos/que-es-la-permacultura/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Pesca artesanal

Els pescadors artesanals espanyols defineixen la pesca artesanal com u003cstrongu003eaquella que es preocupa de tenir cura del medi marí i terrestre.u003c/strongu003e Utilitza arts pesqueres passives, de manera que el seu impacte en el medi marí és mínim. La pesca artesanal u003cstrongu003eés diària i genera beneficis per a les comunitats locals.u003c/strongu003ernrnEn pescar a prop de la costa, no consumeix tant combustible, de manera queu003cstrongu003e les emissions de CO2 que genera són molt baixes.u003c/strongu003e A més, en tractar-se d’una pesca diària, permet obtenir u003cstrongu003eproductes de major qualitat i frescor.u003c/strongu003ernrnu003ca href=u0022http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/2011_10_11_peticiones%20pesca%20artesanal_encuentro_abril_2011.pdfu0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Pesca industrial

Quan parlem de pesca industrial, ens referim a u003cstrongu003eaquella activitat que es realitza amb finalitats comercials mitjançant la captura massiva de peixos.u003c/strongu003e L’objectiu és la captura de grans quantitats de peixos per a després vendre’ls a les llotges.rnrnDes d’organitzacions ecologistes denuncien que u003cstrongu003emés del 55% de la superfície oceànica està coberta per la pesca industrial.u003c/strongu003e Des de Greenpeace expliquen que la indústria pesquera ha caigut en sobrepesca i pràctiques pesqueres destructives que estan acabant amb els oceans i la biodiversitat marina.rnrnu003ca href=u0022https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10633/como-afecta-la-pesca-industrial-al-planeta/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Pesca sostenible

La pesca sostenible implica u003cstrongu003edeixar suficients peixos al mar, evitant la sobrepesca,u003c/strongu003e perquè la seva població es pugui reproduir de manera adequada, renovant-se contínuament, i mantenint-se saludable i productiva.rnrnPer a què la pesca sigui considerada sostenible, u003cstrongu003etambé és imprescindible que es respecti l’estructura, productivitat, funció i diversitat dels ecosistemes marins.u003c/strongu003e També cal tenir en compte que els impactes sobre altres espècies siguin com més petits millor, parant especial atenció a les espècies protegides, amenaçades o en perill; i u003cstrongu003etenir una bona gestió que permeti que la pesca s’adapti a canvis en el medi marí i compleixi la legalitatu003c/strongu003e local, nacional i internacional.rnrnu003ca href=u0022https://www.msc.org/es/que-hacemos/nuestro-enfoque/que-es-la-pesca-sostenibleu0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne mésu003c/strongu003eu003c/au003e

Pesticida

Un pesticida és qualsevol substància o mescla de substàncies l’objectiu de les quals és u003cstrongu003econtrolar plagues i transmissors de malaltiesu003c/strongu003e, com mosquits, paparres, rates i ratolins. En l’agricultura, s’empren per a u003cstrongu003econtrolar les males herbes, la infestació d’insectes i les malalties.u003c/strongu003ernrnEls pesticides inclouen insecticides, plaguicides, herbicides, algicides, fungicides, etc. L’ús d’aquests productes en els cultius comporta el u003cstrongu003erisc d’exposar als consumidors a substàncies químiques nocivesu003c/strongu003e a través dels residus que queden després de la cria de l’animal o l’elaboració del cultiu.rnrnA més a més, aquestes substàncies són un greu perill per a la biodiversitat. Les abelles, imprescindibles per a produir una gran part dels aliments que consumim, se’n veuen molt ressentides i u003ca href=u0022https://cases.fundesplai.org/blog/animals/9-idees-per-coneixer-i-ajudar-a-les-abelles/u0022u003eu003cstrongu003emoltes espècies s’estan extingint per culpa dels pesticides.u003c/strongu003eu003c/au003ernrnu003ca href=u0022https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-pesticidasu0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Petjada de carboni

La petjada de carboni u003cstrongu003eés l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacleu003c/strongu003e (GEH) associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent* que són alliberades a l’atmosfera.rnrn*Emissions de CO2 equivalent: els GEH que no són el diòxid de carboni, és a dir, el metà, l’òxid nitrós o els fluorocarbonis hidrogenats, entre altres, es converteixen al seu valor equivalent en diòxid de carboni per tal de calcular el seu potencial d’escalfament global.rnrnu003ca href=u0022https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/ecodisseny/eines/eines_av/petjada_carboni/index.htmlu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne mésu003c/strongu003eu003c/au003e

Petjada ecològica

La petjada ecològica u003cstrongu003eés un indicador de la superfície de sòl que cada persona, ciutat o territori necessita per a obtenir els recursos que consumeix i assimilar els residus que genera.u003c/strongu003e És un concepte similar a la petjada de carboni, però en comptes de calcular les emissions de GEH, calcula la superfície productiva que cal per a produir recursos.rnrnu003ca href=u0022https://escoles.fundesplai.org/blog/educacio-ambiental/com-calcular-la-petjada-ecologica/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Petjada hídrica

La petjada hídrica és u003cstrongu003eel volum total d’aigua dolça utilitzada per a la fabricació de productes o serveis.u003c/strongu003e Aquest volum d’aigua utilitzada pot haver estat consumida, contaminada o evaporada.rnrnu003ca href=u0022https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/ecodisseny/eines/eines_av/petjada_hidrica/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Producció agrícola ecològica

La producció agrícola ecològica implica l’adopció d’una sèrie de criteris i tècniques relacionades amb l’ambient i l’entorn, les espècies i varietats de conreu emprades, l’adobat, la sanitat vegetal, el control de males herbes i la recol·lecció de plantes silvestres.rnrnA tall d’exemple, l’elecció de les espècies i les varietats a cultivar, entre d’altres factors, s’ha de realitzar en funció del manteniment de la salut dels conreus, escollint-se aquelles que millor resisteixin als paràsits i a les malalties i que millor s’adaptin a les condicions locals.rnrnu003ca href=u0022http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/produccio-agricola-ecologica/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Producció ramadera ecològica

La producció ramadera ecològica és aquella en què el bestiar neix i es cria seguint un conjunt de criteris relacionats amb l’estabulació, la reproducció, l’alimentació, la neteja o la sanitat del bestiar.rnrnPer exemple, u003cstrongu003es’ha de proporcionar un espai i unes condicions vitals suficients i adequades a la llibertat de moviments, suficient renovació d’aire, il·luminació, temperaturau003c/strongu003e, i altres necessitats requerides per a cada tipus de bestiar; se’ls ha de proporcionar aliments d’origen ecològic i està totalment prohibit l’ús de factors de creixement i aminoàcids, entre altres criteris.rnrnu003ca href=u0022http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/produccio-ramadera-ecologica/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Producció integrada

Es defineix com u003cstrongu003eun sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.u003c/strongu003e Té la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus.rnrnu003ca href=u0022http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/produccio-integrada/dar_definicio_sistemes_control/index.htmlu0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Producte local

El producte local u003cstrongu003eés aquell que es comercialitza en el mateix territori en què es produeixu003c/strongu003e, sigui un municipi, comarca o fins i tot regió. L’objectiu principal del consum de producte local és optar pel comerç de proximitat, limitant el transport de mercaderies i reduint així les emissions que se’n deriven.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/de-lhort-al-plat-i-tu-quin-cami-tries/u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Producte de temporada

Els aliments cultivats localment poden ser una opció respectuosa amb l’entorn, però només si triem els que són de temporada a la zona on vivim. El cost energètic per produir i emmagatzemar aliments fora de les temporades naturals de cultiu pot arribar a ser superior al que costa transportar aliments que són de temporada a zones més llunyanes. Compartim, a continuació, un calendari per mesos:rnrnu003ca href=u0022https://soydetemporada.es/cat/u0022u003eu003cstrongu003eCalendari de temporadau003c/strongu003eu003c/au003e

Purins

Els purins són la mescla d’excrements i d’orina del bestiar porcí amb l’aigua de la neteja de les corts dels animals. u003cstrongu003eEstan formats per diversos components contaminants o perjudicials per al medi ambient, principalment un excés important de nitrat i de fosfat.u003c/strongu003e Tant el nitrogen com el fòsfor són macronutrients, essencials per a la vida de les plantes, de manera que el seu excés provoca la proliferació de vida descontrolada.rnrnu003cstrongu003eA Catalunya, la quantitat d’aigües afectades per excés de nitrats és alarmant,u003c/strongu003e sobretot tenint en compte que en els darrers anys la tendència ha anat a pitjor. Aquestes aigües deixen de ser potables, ja que els nitrats poden passar a formar nitrocompostos, que en molts casos són cancerígens.rnrnu003ca href=u0022https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-contaminacio-per-purins-deteccio-i-tractament-dels-nitrats-1345469002000.html?noticiaid=1345714875649u0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

R

Ramaderia ecològica

Tal com recull el u003ca href=u0022http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/ajuts-sostenibilitat/agricultura-ramaderia-ecologiques/ramaderia-ecologica/u0022u003eu003cstrongu003eDepartament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunyau003c/strongu003eu003c/au003e, la ramaderia ecològica se centra a garantir que els pinsos i farratges amb què s’alimenten els animals siguin de cultiu ecològic. Això significa que han de ser lliures de pesticides.rnrnTambé té en compte la qualitat, la seguretat, la higiene, la protecció i el benestar dels animals.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/7-raons-reduir-consum-carn/u0022u003eu003cstrongu003eMés informacióu003c/strongu003eu003c/au003e

Ramaderia extensiva

Segons el u003ca href=u0022https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/informesobreganaderiaextensivaenespanaoctubre2017nipo_tcm30-428264.pdfu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003eMinisteri d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient,u003c/strongu003eu003c/au003e la ramaderia extensiva és u003cstrongu003eel conjunt de sistemes de producció ramadera que aprofiten eficientment els recursos del territori amb les espècies i races adequades.u003c/strongu003ernrnA més, u003cstrongu003ecal compatibilitzar la producció amb la sostenibilitat i generar serveis ambientals i socials. u003c/strongu003eContempla aspectes clau com la utilització de races autòctones, la mobilitat del bestiar, el benestar animal i el maneig ajustat a la disponibilitat espacial i temporal dels recursos disponibles a cada zona.rnrnu003ca href=u0022https://menjaactuaimpacta.org/recursos/7-raons-reduir-consum-carn/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne més!u003c/strongu003eu003c/au003e

Ramaderia intensiva

La ramaderia intensiva es basa en la industrialització de l’explotació ramadera. Per a fer-ho, cal que el bestiar estigui estabulat, sota unes condicions creades artificialment i amb la finalitat d’augmentar la producció de carn i altres derivats animals en un temps reduït. rnrnLa ramaderia intensiva implica una sèrie de condicions que, sovint, són molt perjudicials: requereix una gran inversió en instal·lacions, tecnologies, mà d’obra i aliments; u003cstrongu003eel bestiar està subjecte a condicions d’estrèsu003c/strongu003e (llum contínua, engreixament artificial, etc.) per a augmentar la producció; u003cstrongu003el’alta producció d’excrements (purins) pot contaminar el sòl i les aigüesu003c/strongu003e; i tot i els controls sanitaris, u003cstrongu003ea vegades és inevitable que apareguin malalties a les grangesu003c/strongu003e, com ara la grip aviària. rnrnu003ca href=u0022https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-la-ganaderia-intensivau0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Reciclar

El reciclatge és un procés en el qual u003cstrongu003ees transformen residus usats o rebutjats en noves matèries primeres llestes per a tornar a ser utilitzades.u003c/strongu003e Els beneficis de reciclar són: utilitzar menys matèries primeres i, per tant, menys recursos naturals; estalviar energia; i generar menys residus i menys emissions de gasos d’efecte hivernacle, entre altres. rnrnu003ca href=u0022https://ecoembesdudasreciclaje.es/que-es-el-reciclaje/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFORMACIÓu003c/strongu003eu003c/au003e

Reutilitzar

Donar una altra vida als objectes o envasos que adquirim és clau per diversos motius:rnrnu003cstrongu003e 1.Redueix el volum de residusu003c/strongu003e que genera cada persona.rnu003cstrongu003e 2. ermet fabricar nous objectes u003c/strongu003e a partir de materials que no han suposat cap cost de producció (ni econòmic, ni ambiental).rnu003cstrongu003e3. Ajuda a canviar els hàbits de consumu003c/strongu003e i la manera de veure el món, canviant el cicle “comprar, utilitzar i llençar” per a introduir la reutilització en les nostres vides.rnrnu003ca href=u0022https://ecoembesdudasreciclaje.es/que-es-reutilizar/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

S

Sobirania alimentària

Tal com recull la FAO, la sobirania alimentària és basa en sis aspectes principals: l’alimentació és més que una mercaderia; posa en valor als proveïdors d’aliments; redueix la distància entre proveïdors i consumidors; situa el control a nivell local; promou el coneixement i les habilitats; i és compatible amb la naturalesa. rnrnu003ca href=u0022https://www.fao.org/3/ax736s/ax736s.pdfu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003ernrn

T

Transgènics

Els organismes genèticament modificats (OGM) són aquells el material genètic dels quals s’ha modificat usant tècniques modernes d’enginyeria genètica, per conferir-los una propietat determinada.rnrnQuan la modificació consisteix en la introducció d’un gen procedent d’una altra espècie s’anomenen organismes transgènics.rnrnu003ca href=u0022https://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/transcat.pdfu0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003eMés informacióu003c/strongu003eu003c/au003ern

V

Veganisme

Una de les persones que va establir les bases del veganisme va ser Donald Watson, que el 1944 va fundar la Societat Vegana i va afirmar el següent: u003cstrongu003e“el veganisme és una filosofia de vida que exclou totes les formes d’explotació i crueltat cap al regne animal.u003c/strongu003e A la pràctica, s’aplica seguint una dieta vegetariana pura i anima a l’ús d’alternatives per a totes les matèries derivades parcial o totalment d’animals.”rnrnLes persones veganes u003cstrongu003esón crítiques amb la confecció de peces de vestir feta amb animals (com pell i llana), amb els zoològics, aquaris o circs amb animals.u003c/strongu003e Tampoc accepten el seu ús en laboratoris, estudis científics, ni avalen productes cosmètics ni medicaments que s’hagin estudiat en animals.rnrnu003ca href=u0022https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/salut/que-es-el-veganismeu0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne mésu003c/strongu003e u003c/au003e

Vegetarianisme

La dieta vegetariana exclou, en major o menor mesura, els aliments d’origen animal. u003cstrongu003eEs basa, doncs, en els d’origen vegetalu003c/strongu003e: cereals, verdures i hortalisses, fruites fresques i seques, llegums, tubercles, llavors, olis i greixos vegetals. L’opció vegana o vegetariana estricta prescindeix de la carn, el peix, el marisc, els ous i els lactis, mentre que l’opció ovolacteovegetariana inclou els ous, la llet i els derivats lactis.rnrnu003ca href=u0022https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/alimentacio-vegetariana/u0022 target=u0022_blanku0022 rel=u0022noopeneru0022u003eu003cstrongu003eMés informacióu003c/strongu003eu003c/au003e

Venda directa

És aquella venda realitzada directament pels productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de cap persona intermediària.rnrnu003ca href=u0022http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/venda-proximitat/dar_modalitats_venda/dar_directa/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003e+ INFOu003c/strongu003eu003c/au003e

Venda en circuit curt

És la venda realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris en favor del consumidor o consumidora final, amb la intervenció d’una sola persona intermediària.rnrnu003ca href=u0022http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/venda-proximitat/dar_modalitats_venda/dar_circuit_curt/u0022 rel=u0022noopeneru0022 target=u0022_blanku0022u003eu003cstrongu003eAprèn-ne mésu003c/strongu003eu003c/au003e

Coneixies tots els conceptes del diccionari? T’ha sigut d’utilitat? Si és així i vols que arribi a més persones, t’animem a compartir l’entrada a xarxes socials i difondre l’alimentació sostenible i saludable!

També et convidem a venir a l’exposició Menja, Actua, Impacta i aprofundir molt més en tots aquests conceptes. Suma’t al compromís per a tenir cura del planeta i de la teva salut a través de l’alimentació! Et necessitem!!

Aquest article ha estat publicat originàriament al portal web https://eat-life.fundesplai.org en el marc del projecte europeu EAT:LIFE.

Més informació sobre Sostenibilitat i dieta planetària

Entrevista

28/03/2023

Espigoladors: lluitant contra el malbaratament d’aliments

Coneix la Fundació Espigoladors, una de les múltiples iniciatives que han sorgit darrerament per lluitar contra la pèrdua i el malbaratament dels aliments.

Recurs

21/03/2023

9 tipus d’algues comestibles

Cada cop més persones estan incorporant les macroalgues i microalgues en la seva dieta. En alguna ocasió n’has menjat? Saps que són una gran font de nutrients?

En profunditat

14/03/2023

5 fonts de proteïna alternatives a la carn

Descobreix noves fonts de proteïna alternatives a la carn tradicional, que generen un menor impacte en el medi ambient.